Arms
 
 
443013, . , . , . 226
.: (846)339-39-96
leninsky.sam@sudrf.ru
443013, . , . , . 226.: (846)339-39-96leninsky.sam@sudrf.ru
 

.

________________________

                                                                                                                                                                                                      ( ..)

__________________________________

                                                                                                                                                                                          ( )

                                                                    __________________________________
                                                                                                                               ()

__________________________________

                                                                                                                        ()

__________________________________

                                                                                                                               ( )


/ :

__________________________________

                                                                                                                                    (

__________________________________

                                                                                                                                      - , -)

__________________________________
.:_______________________________

e-mail:_______________________________

 

1. 

____________________________________________________________________________

( , , )

________________________________.

                                            ( )

____ ______________ 20__             

 

______________ /__________________________/

()                                                                                    ()

 

 

 

2.[1] / , 1 294 , , , / ,

(... , , )

3.  

(, ..., , , )

4. ,                                                                                                                                           ,

( , ...)

, [2]

(, )[1] 2, 3 / .

[2]  4 /.

06.06.2020 15:30 ()